Panairi Nderkometar i Mobilerise SHQIPERIA 2015

Panairi Nderkometar i Mobilerise SHQIPERIA 2015

Posted by tdbsupport in Panaire te zhvilluar 19 Shk 2015

Data e aktivitetit:  nga 12/03/2015 deri ne 15/03/2015

Organizator:  Albexpo Grup

Vendi:  Pallati i Kongreseve, Tirane

Tema:  Panairi Nderkometar i Mobilerise SHQIPERIA 2015

Bashkepunetor:  Shoqates se Perpunuesve te Drurit te Shqiperise (SHPDSH)

Data e aktivitetit:  nga 12/03/2015 deri ne 15/03/2015 

Organizator: Albexpo Group me mbeshtetjen e Shoqates se Perpunuesve te Drurit te Shqiperise (SHPDSH),

Vendi: Pallati i Kongreseve, Tirane

Tema: Prezantimi i Prodhimeve te Mobilerise nga Kompani Vendase e te Huaja

Bashkepunetor: Shoqata e Perpunuesve te Drurit te Kosoves (SHPDK), Shoqatat si motra dhe Dhomat e Tregetise te Rajonit

 

Panairi Internacional i Mobilerise SHQIPERIA 2015

Panairi i Mobilerise ka filluar me edicionin e pare ne vitin 2003. Me pare ky sektor i industrise ishte pjese e panaireve te pergjithshme, por me ndergjegjsimin e kompanive per rendesine e panaireve si pjese e marketingut dhe promocionit mix, u shtuan kerkesat per pjesmarrje. Si rrjedhoje, duke qene se siperfaqet qe disponon shqiperia per panaire nuk i kalojne 3000 m2, ky sektor u formua si panair i profilizuar.

Cdo vijimesi edicionesh ky panair ka pasur sukses si nga ana e ekspozuasve, te cilet jane te lamive te ndryshme te ketij sktori industrial dhe te vendeve te ndryshme nderkomtare, dhe nga ana e vizitoreve te cilet po ashtu jane te te vendeve te ndryshme nderkomtare dhe te sektoreve te ndryshem te ekonomise, gjithashtu dhe konsumatore direkt.

Ky edicion si vazhdim i tradites edhe kete vit sillet nga nje organizator si SHPDSH, e cila lindi dhe u themelua ne kete panair, duke mbeshtetur fort antaret e saj me nje nga objektivat e saj, promovimin dhe marketimin e kesaj industrie ne Shqiperi.

Duke qene se panairi qe ne fillimet e tij eshte pjese shume e rendesishme e marketingut dhe promovimit mix per te arritur qellimet e vendosura ne projektim te kompanise pjesmarrese, do te japim me poshte shpjegimet ku panairi definohet si i tille.

Funksioni marketingut të panairit

Marketingut mund të kuptohet si, koordinim, planifikim dhe monitorim i të gjitha aktiviteteve të kompanisë te drejtuara drejt pranis dhe potencialit të tregjeve. Këto aktivitete te kompanise i shërbejnë qëllimit të përmbushjes afatgjatë të nevojave të konsumatorëve në njërën anë, dhe përmbushjen se objektivave të ndërmarrjeve në anën tjetër.Për të arritur këtë, kompania duhet të sjellë varg të tërë të politikave të marketingut në loje.

Panairi nuk mund të jkonsiderohet thjesht si një mjet efikas i shpërndarjes, por e kundërta, ai ndikon në të gjithe elementet e marketingut miks sidomos në rastin e pajisjeve kapitale. Panairi ka ndryshuar nga të qenit thjesht një vend për të blerë. Ai është tani gjithnjë e me shume një burim i informacionit dhe komunikimit. Është një potencial i madh për marketing efektiv në pothuajse çdo aspekt. Kur një ekspozues merr pjesë në një panair ai mund të sjellin në loje politikat e tyre të kompanisë në komunikim, çmim dhe kushtet e shpërndarjes dhe produkteve. Shumica e Ekspozuesve e konsiderojnë pjesëmarrjen në një panair si një komponent integral të marketingut të tyre.Panairet shërbejnë për të përmbushur qëllimet më të ndryshme të kompanisë.

Marketing në panairet tregtare do të thotë racionalizim, sepse panaire tregtare mund të përdoren për një shumëllojshmëri të funksioneve të ndryshme. Vështirë se ndonjë mjet tjetër të marketingut është i aftë të kombinoj prezantim e detajuar të kompanisë dhe produkteve të saj me kontakt personal të konsumatorëve.

Panairet janë gjithashtu burim i një numëri të shitjeve të cilat janë pjesë thelbësore përbërëse e çdo politike te shitjes se kompanisë. Kjo është ajo ku procedurat e tregut, lloji dhe qëllimi i ndryshimeve, si dhe drejtimi dhe shpejtësia e zhvillimeve të vërteta të ardhshme vijnë në dritë. Ndryshe nga një reklamë në një gazetë, një letër promovuese, broshurë apo katalog të cilat të gjitha përcjellin një përshtypje krejtësisht abstrakte, në një panair produkti vetë është në qendër të vëmendjes. Makinerite dhe sistemet paraqiten në veprim dialogu midis klientit dhe ekspozuesit i cili është drejtpërdrejt i lidhur me prezantimin nga ekspert teknik.

As nuk mund te mendohet qe panairet të zëvendësohet nga teknologjia e informacionit tepër e sofistikuar: por e kunderta, shumë produkte dhe shërbime kanë një nevojë në rritje për t’u sqaruar mundësit e ndryshme të aplikimit bëjnë qe vendimi përfundimtar për blerësit të behet gjithmon e më i vështirë.Gama e produkteve në dispozicion është në rritje te vazhdueshme. Shkëmbimi i përvojave dhe komunikimi verbal janë duke u bërë gjithnjë e më të rëndësishm. Baza e besimit personal në mes të partnerëve të biznesit për këtë arsye është një nga faktorët më të rëndësishëm në marrjen e vendimit përfundimtar. Në nivel kombëtar dhe ndërkombëtare konkurrenca, marrëdhëniet e ngushta të konsumatorëve kanë marrë një rëndësi kyçe si një strategji për sukses. Ekspertët kanë arritur në përfundimin  se panvarësisht shpenzimeve të përfshira per të marrë pjesë në një panair, nuk ka situatë tjetër ku është e mundur për të gjetur aq shumë specialistë kompetent në një kohë kaq të shkurtër.

Pranimi i një produkti të ri ose të një prototipi mund të testohen shumë leht në një panair tregtar. Reagimet e vizitorëve sigurojë informacion të çmuar për hulumtimin e tregut. Një përparësi tjetër e pjesëmarrjes në një panair është mundësia për të mbajtur kontakte me konsumatorët e rregullt. Pjesëmarrja në një panair tregtar duhet të shihet shpesh si një bashkëpunim me mjete të tjera të marketingut. Për shembull, në qoftë se qëllimi kryesor i pjesëmarrjes është që të zhvillojë kontaktet ekzistuese me konsumatorët e rregullt, duhet të jetë një fushatë intensive për tërheqjen e tyre në panair. Në qoftë se është prioritet për të tërhequr konsumatorë të rinj, fushats reklamuese duhet të ketë një apel të gjerë. Një analizë e thjeshtë e asaj që ndodh në një panair tregon se ky mjet marketingu mund të arrijë një larmi të madhe të gjerë objektivash. Të gjithë faktorët e përmendur theksojnë rëndësinë e panaireve tregtare si pjesë e marketingut miks.

Panairi si pjesë e komunikimit

Procesi i komunikimit paraqet një shkëmbim të lajmeve dhe informacionit. Ky është edhe rasti që në një panair tregtar, edhe pse është ekspozuesi më shumë në rolin e ofruesit të informacionit me ekspoyimin e tij, prodhimet dhe stafin; vizitor per nje moment merr rolin e pranuesit të informacionit, por më vonë ai gjithashtu bëhet një pjesëmarrës aktiv në shkëmbimin e informacionit. Panairi tregtar aktual merr rolin e mediumit: kështu, komunikimi është një nga funksionet qendrore të panaireve dhe ekspozitave.

Instrumentet e politikës të komunikimit të kompanive janë reklamat, promovimi i shitjeve, diskutimi shitjeve personale dhe marrëdhëniet me publikun.

Është gjithashtu e vërtetë se një panair mund të përcjellë informacion shumë më të gjalla dhe aktive ne lidhje me një produkt apo shërbim se çdo komponent tjetër i marketingut miks.Produkti gjithashtu mund të shihet ashtu si përshkruhet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në panairet tregtare si sektori i industrise se mobilerise.

Ekspozuesi ka mundësi të shumta për ti ofruar vizitoreve të Panairit një përvojë mbresëlënëse, p.sh. duke dhënë një shfaqje të produktit përkatës. Rëndësia e madhe e një panairi i bashkangjitet krahasimi me mediat e tjera për shkak të karakterit të saj multifunksionale. Asnjë medium tjetër nuk mund të ketë punësime në mënyrë të tillë individulate, dhe asnjë situatë tjetër nuk ofron mundësinë e një komunikimi të tillë të drejtpërdrejtë me konsumatorët, me qëllim të krijimit të një nevojë për informacion, apo të kënaqë nevojën tashmë ekzistuese për informacion.

Pjesëmarrja në panair ndihmon një kompani për të arritur më shumë konsumatorë potencial dhe për të krijuar një përshtypje më të favorshme për klientët ekzistues. Është gjithashtu e mundur që të bëhet vetëdijësimi për ndryshimet në profilin e konsumatorëve dhe sjelljen në blerje sa më shpejt dhe më të drejtpërdrejtë në kuadër të pjesëmarrjes në një panair tregtar

Impakti i gjithë kësaj do ti sjell Kompanive Shqipetare ; rritjen e Eksportit e me këtë edhe rritjen e Investimeve, dhe rritjen e numrit te punësuarve.

 • Pse krijim/rritje te eksportit? Pasi kompanitë janë duke u ekspozuar dhe njohur kështu nga vendi,rajoni e me gjere dhe interesimi i blerësve te ndryshëm do te zgjoje kureshtjen e shume blerësve dhe investitorëve te mundshëm.
 • Pse rritje e Importit : Meqenëse përpunuesit e drurit shfrytëzojnë shume materiale drusore dhe aksesore te tjere, rritja e prodhimit te kompanive dhe kërkesa për eksport do te kemi edhe rritjen e kërkesës për lend te pare(si pllaka zdrukthi,MDF,Furnir, etj) dhe aksesore te tjere.

Marrëveshjet tregtare CEFTA dhe ato me EU do ti japin shtyrje dhe mundësi shume me te favorshme prodhuesve për eksport dhe konkurueshmeri me te mire.

Përshkrimi I pjesëmarrësve

 1. Organizatoret do te marrin për baze disa kritere për përcaktimin e ekspozuesve ne Panair. Pjesëmarrësit duhet te plotësojnë këto kritere:
  1. Te jete kompani e regjistruar legale
  2. Te jete anëtare e SHPDSH,ose te behet,
  3. Te promovoje produkte ose shërbime “Made in Albania”,(pra ato te jene prodhime vendore)
  4. Te ketë kapacitete te mjaftueshme si kompani.
 2. Pjesmarres te tjere nga jashte duhet te jene pjese e ketij sektori te industrise ne keto linja :
  Mobileri per Shtepine
  1. Mobileri per paradhomen
  2. Mobileri per sallonin
  3. Mobileri per kuzhinen
  4. Mobileri per dhoma gjumi
  5. Mobileri per dhoma femijesh
  6. Mobileri per Banjot
  Mobileri per Zyra
  1. Mobilie zyre
  2. Atrecatura per zyra
  Mobileri per Hapsira Publike
  1. Mobileri per Hotele
  2. Mobileri per Bar – Kafe
  3. Mobileri per Restorante
  Kopshtet
  1. Mobileri per Kopshtet
  2. Dekoracion per Kopshtet
  Makinerite dhe Mjetet
  1. Makinerite e renda te perpunimit te drurit
  2. Mjetet per perpunim te drurit
  3. Materialet per riprodhim
  Paisje Shtese
  1. Aksesore
  2. Paisje
  3. Ndricim
  4. Elektoshtepake

Cfare do te arrijnë kompanitë gjate dhe pas ekspozimit ne këto panaire

Objektivi kryesor I pjesëmarrjes ne këto panaire është:

 1. Rritja e “Know-how” e kompanive nga eksperiencat e njeri – tjetrit
 2. Zhvillimi I produkteve te reja, dizajn te ri, inovacione
 3. Krijimi I kontakteve te reja me mundësi te blerësve potencial –realizimi I eksportit
 4. Mundësia te prezantohen produktet vendore tek kompanite nderkombetare
 5. Vazhdimi I kontakteve te vjetra me produktet e reja
 6. Realizimi i eksportit me rritje ne 10 % dhe rritja e investimeve te kompanitë (me këtë gjenerimi i vendeve te reja te punës).

Panairi Mobilerise “SHQIPERIA 2014″ po behet vendi I zbulimit te ideve te reja per terheqjen e bleresve te rinj, e cila do te thote
me shume mundesi per ekspozuesit.
Ne kete aktivitet mund ti tregoni konsumatorit vleren e produktit tuaj dhe te markes tuaj

 

AFATI FUNDIT PER APLIKIM : 31 Janar 2015

Per me shume Kontaktoni ne e-mail :
albrelax@albexpo.com
shpdsh.awpa@gmail.com